Fritidspasordning

Om Fritidspas i Odder Kommune

Fra Odder Kommunes hjemmeside:

Fritidspasordningen i Odder Kommune er for børn og unge i alderen 6-25 år (fra 0. klasse) i Odder Kommune, der ikke er forenings- eller musikskoleaktive.


Formålet med Fritidspasordningen er, at alle børn og unge har mulighed for at indgå i inkluderende fællesskaber i fritiden.

Fritidspasset skal gives, når økonomi er en barriere for barnets manglende deltagelse i fritidsaktiviteter eller hvor det skønnes at deltagelse i en fritidsaktivitet vil kunne være afgørende for barnets fysiske, psykiske eller sociale udvikling.


Fritidspasordningen indeholder vejledning til barnet/den unge, en mulighed for økonomisk hjælp til kontingent, udstyr og lejre/stævner samt kompetenceudvikling af foreningerne.

Odder Rugby Klub er en del af Odder Kommunes Fritidspasordning


Kontaktperson for fritidspasordning i Odder Rugby:

Nadine M. Witt Larsen
nadinewitt@live.dk